Halkalar ve Bazı Tanımlar – Cebir / Grup Teorisi

tarafından
72
Halkalar ve Bazı Tanımlar – Cebir / Grup Teorisi

Bu videomuzda;

Halkanın tanımını
Halkanın sıfırının ve biriminin tanımını,
Birimli halkanın ve değişmeli halkanın tanımını,
Sıfır bölenin tanımını,
Tamlık bölgesinin tanımını anlattık.